Štěstí v hlavě, psychoterapie

 • když procházíte náročným životním obdobím nebo změnou
 • když jste ve stresu, úzkosti, smutku
 • když vás trápí potíže psychosomatického charakteru
 • když řešíte vztahy, nefunguje komunikace
 • když se nedaří v práci

Hypnóza

Je bezpečný způsob, jak rozšířit možnosti řešení vašich obtíží. Každodenní stavy transu zažívá každý z nás. Tyto stavy lze prodloužit a užitečně využít.
Hypnóza není zázračná metoda, stejně jako u jiných postupů je nutné její opakování, upevňování sugescí a určitý nácvik, který přichází časem.

Na „řešení“ zaměřený přístup

Patří mezi uznávané psychoterapeutické systemické přístupy a mezi takzvané krátké přístupy (pracují se světem klienta, v němž se pohybuje). Je ovlivněn zejména Miltonem H. Ericsonem, který vychází z předpokladů, že každý člověk je jedinečný a je největší expert na svůj život. Sám nejlépe rozumí svému světu a ví, co je pro něj přínosné. Mezi základní prostředky patří zejména rozhovor a vztah proradce s klientem. Místo detailního hledání příčin problému se zaměřuje na zkoumání zdrojů a možností efektivní pozitivní změny.

Relaxace – autogenní trénink

Je vhodný zejména při dlouhodobých obtížích psychosomatického charakteru, zmírnění stresu a úzkosti. Jeho cílem je zklidnění, harmonizace psychiky a těla.

První konzultace

Snažím se vidět každého člověka jako individualitu a akceptovat jeho jedinečnost a jeho svět. Věřím ve schopnost člověka měnit se a nalézat lepší strategie zvládání života. Nečekejte ode mne návod, jak žít. Pokusím se spolu s vámi nalézt jedinečný způsob, jak vaše potíže řešit.
Při práci používám hlavně rozhovor, popřípadě další techniky.
Z vaší strany očekávám ochotu a motivaci k práci na sobě, protože bez ní je nemožné dosáhnout trvalejších změn.

Na prvním setkání si stanovíme cíle, na kterých budeme společně pracovat. Vy mi řeknete, s čím přicházíte, jaký je váš problém a co ode mne očekáváte. Vy sami si určujete, co mi chcete sdělit a co ne, abyste se cítili bezpečně, a já vám nabídnu možnosti spolupráce. Může se stát, že vaše očekávání se nesetkají s mou nabídkou. V první půlhodině (pro tento případ zdarma) anebo kdykoli potom, kdy získáte pocit, že to není „ono“, vám pomohu najít kontakt na jiného odborníka.

Ceník

poradenství 600 Kč / setkání (cca 1 – 1,5 hod.)
zvýhodněný balíček 1500 Kč / 3 setkání
prvních 30 min zdarma u nového klienta
Optimální počet setkání je 3 – 7. Často, ale klientům stačí jedna či dvě konzultace.

Všechny ceny jsou konečné - neplátce DPH. Nejsem klinickou psycholožkou, nenabízím poradenství ve smyslu zdravotní péče. Poradenství není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Klient si poradenství hradí sám po skončení konzultace. Tím také zaručuji naprostou diskrétnost. Sezení je možno zrušit nejpozději 24 hodin předem. Později hradí klient plnou částku. Zamezíme tak blokování místa pro jiné klienty.

Přijímáme platební karty a platební poukázky. Přijímáme platební karty Visa Mastercard

Kontakt - objednání

OTEVÍRACÍ HODINY JSOU POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVKY.

Objednat se můžete telefonicky nebo přes e-mail, V případě, že telefon nezvedám, probíhá konzultace. Po jejím skončení se vám ihned ozvu. Můžete zanechat i SMS zprávu.

Nenabízím poradenství v psychoterapii ve smyslu zdravotní péče.


Mgr. Gabriela Poláková
chci@stestivhlave.cz
tel. +420 774052407

Debrné 26, Mostek

Mgr. Gabriela Poláková

vzdělání:

 • 2016 – dosud komplexní vzdělávací, tréninkový a supervizní program: strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie
 • 2012–2013 PedF UK v Praze , kvalifikační studium v programu studium v oblasti pedagogických věd – učitelství odborných předmětů
 • 2010–2012 magisterské studium, OSU Ostrava, obor Management organizací služeb sociální práce
 • 1997–2001 bakalářské studium, 3. LF UK, obor Zdravotní vědy
 • 1993–1994 SZŠ v Praze 4, ul. 5. května, obor sestra specialistka pro JIP
 • 1989–1993 SZŠ v Praze 2, Školská ul., obor dětská sestra

studijní pobyty:

 • 1992 studijní pobyt na neurochirurgickém odd. v Hannoveru
 • 2011 studijní pobyt na Vídeňské univerzitě v rámci Erasmus+

zaměstnání:

 • 2022 psychoterapeut; souběžně vyučující odborných předmětů, Střední zdravotnická škola Jilemnice
 • 2020 psychoterapeut, Rehabilitační ústav Lázně Bělohrad
 • 2019 poradna: poradenství v psychoterapii
 • 2008–2019 vyučující odborných předmětů, Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Hostinné – obor sociální činnost
 • 1996–1998 koronární jednotka, rehabilitační odd. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 2
 • 1995–1996 klinika rehabilitace Fakultní nemocnice Motol, Praha 6
 • 1994–1995 kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol, Praha 6

lektorská činnost:

 • 2008 - 2010 lektor v rekvalifikačním kurzu: pracovník v sociálních službách
 • 2012 lektor v rekvalifikačním kurzu: sanitář

kurzy a osvědčení:

 • Masér a regenerační pracovník – klasická masáž
 • Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy I. třídy
 • Autohypnóza a hypnóza
 • Autogenní trénink
 • Reflexní lymfodrenáž